ZAKŁAD OPTYCZNY – GABINET OKULISTCZNY J. Jankowski